1. הסכם:

הגשת בקשה לדוכן בהארוקון 2016 מהווה אישור כי המבקש קרא, הבין ומסכים לכל הכללים בתקנון.

2. דגשים חשובים להבהרה:

 1. הרשמה להקמת דוכן אינה מהווה הבטחה למקום שמור באירוע הארוקון 2016, ומהווה רק כניסה למיון ראשוני.
 2. העברת מחיר העלות להקמת הדוכנים לא יפורסמו באתר הכנס וימסרו בלעדית ופרטנית ע"י הגורם האחראי בסגל הארוקון – אחראי הדוכנים.
 3. הבקשות להקמת דוכן נבדקות באופן פרטני וההחלטה לאשר הקמת דוכן בכנס הינה ברשות אמא"י ונציגיה ובהתאם לתנאים שתגדיר באופן פרטני לכל מבקש.
 4. אין הגדרה או מגבלה המפורטת בתקנון זה המהווה הכללה גורפת ותינתן התחשבות למקרים מיוחדים, בהתאם לאמור בסעיף 2.3.

3. סווג דוכנים בכנס:

הדוכנים שיוקמו בכאמ"י יסווגו ל-3 קטגוריות עסקיות:

 1. דוכן מסחרי
  דוכן בו המוכר משווק וסוחר בסחורה אשר נקנתה מספקים חיצוניים ו/או בסחורה אשר נסחרת ומשווקת בצורה מסחרית. הערה: מוצרי יד-שנייה נחשבים לפריט מסחרי מאחר והם נקנו ע"י בעל הדוכן ואינם פרי ידו.
 2. דוכן עצמאי
  1. דוכן המציג יצירות עבודת-יד של בעלי הדוכן ואינן נסחרות ו/או משווקות בצורה מסחרית על ידם, אשר החומרים היחידים שנקנו הינם חומרי גלם ליצירות אלו.
  2. לתשומת לב הנרשמים – דוכן עצמאי אשר מעוניין למכור מוצרים אשר אינם פרי ידיו, יצטרך להירשם כדוכן מסחרי, או, אם יהיה דוכן יד-שנייה במסגרת הכנס, לשים אותם בדוכן יד-שנייה (במידה ומדובר במוצרי יד שנייה).
  3. בעל דוכן עצמאי יוגבל בתצוגה לגודל דוכן של כ-2 מטרים.
  4. פירוט בהרחבה בנוסף הנוגע להקמת דוכן עצמאי בפרק 4 של התקנון.
 3. דוכני תרומה ושירות לקהילה
  1. דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום (כגון: גיוס למחזות זמר, קבוצת פאנסאב, קידום תחום שקשור לנושא הכנס או קיבל אישור פרטני מההנהלה או מאיש סגל מטעמה).
  2. דוכנים אלו אינם רשאים למכור סחורה בשטחם, אך רשאים לתת צ'ופרים לתורמים, בתיאום מול אחראי הדוכנים מראש.
  3. דוכני תרומה מתקבלים באישור ועד אמא"י בלבד ומוגבלים בתצוגה לגודל דוכן של כמטר אחד.
  4. יש לזכור כי הקמת הדוכן מסובסדת ע"י אמא"י.

4. דוכנים עצמאיים:

 1. דוכנים עצמאיים הינם דוכנים הממומנים בסבסוד אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית.
 2. דוכנים עצמאים מחולקים מבחינה קונספטואלית ל- 2 תחומים כפי שיפורט בסעיף 4.3 ו4.4.
 3. דוכנים בזיקה ישירה לתחום
  1. דוכנים שמעל ל- 50% ממוצריהם בעלי קשר באופן ישיר ואו ויזואלית ברור לתחום המנגה, האנימה ותרבות האוטקו היפנית בלבד.
  2. במידה ואינכם בטוחים האם מוצר נופל תחת קטגוריית תרבות האוטאקו היפנית – הינכם מוזמנים לפנות אלינו לבירורים לכתובת [email protected].
  3. תעדוף דוכנים בזיקה ישירה לתחום – מטרת הכנס הינה לקידום תחום האנימה והמנגה בישראל ולפיכך- דוכנים בעלי מוצרים הקשורים לתחום מקבלים סבסוד גדול יותר מדוכנים בעלי מוצרים כלליים.
 4. דוכנים כלליים
  1. דוכנים היכולים לכלול מוצרים ממגוון סוגים נרחב.

5. הרשמה לדוכן :

 1. הגשת בקשה לדוכן
  1. כל בקשה לדוכן תעבור בדיקה של צוות דוכנים ואישור אמא"י טרם אישורה.
  2. בקשה ללא מסירת פרטים מלאים (כמפורט בסעיף מטה) – תיפסל.
  3. כל בקשה תכלול את הפרטים הבאים:
   1. שם בעל הדוכן (פרטי + משפחה)
   2. שם הדוכן/העסק (עסק – בצירוף תעודת עוסק פטור/מורשה)
   3. סוג הדוכן (מסחרי / עצמאי הקשור לתחום / עצמאי כללי / תרומה לקהילה)
   4. גיל
   5. טלפון העסק – קווי/סלולרי עדכני
   6. כתובת אימייל
   7. תיאור (עד 500 תווים) של הדוכן
   8. התחייבות לעמידה בתקנון והסכמה כי כל פעילות בנושא הדוכן תתבצע בתיאום עם צוות הדוכנים.
   9. מגיש בקשה לדוכן עצמאי –  יש לשלוח 8 תמונות של מוצרים מייצגים של פריטיכם לכתובת המייל: [email protected] להשלמת תהליך המיון וסיווגכם לדוכן עצמאי בזיקה ישירה לתחום או דוכן עצמאי כללי.
 2. כלל ההחלטות הנוגעות בקבלת או דחיית בקשה לדוכן הינן החלטת צוות דוכנים ובאישור אמא"י בלבד. ההחלטות הינן סופיות.

6. הגדרת גודל דוכן סטנדרטי

הדוכנים מורכבים משולחנות באורך של כשני מטרים וברוחב של כ-80 ס"מ.

7. כללים, תנאים והגבלות מחייבות

 1. אדם המעוניין לקיים דוכן מכל אחד מסוגי הדוכנים שפורטו בפרק 3, חייב להיות מעל גיל 15 נכון ליום קיום האירוע. אדם אשר אינו עונה לקריטריון זה יכול להציג ולהחתים קרוב משפחה מדרגה ראשונה שישמש כאיש הקשר אל מול הארגון לכל אורך התהליך, כל עוד הוא עונה לקריטריון הגיל.
 2. ההחלטה על מיקום הדוכן תלויה בהחלטת צוות דוכנים בלבד וניתנת לשינוי ע"פ החלטת אחראי הצוות גם בעת הכנס.
 3. בעל הדוכן מתחייב לתפעל את הדוכן בין השעות 9:00 – 17:00. במידה ובעל הדוכן מעוניין להישאר אחרי השעה הנקובה, תינתן אפשרות להשאיר את הדוכן פתוח עד השעה 20:00.
 4. ההחלטה הסופית בנוגע לסיווג העסקי של הדוכן (עצמאי או מסחרי) והתנאים לקבלת דוכן, על סמך תמונות ו/או תיאור מוצרי בעל הדוכן, נתונה בידי צוות דוכנים.
 5. במידה ויוצגו מוצרים שאינם תואמים לאישורים שניתנו לבעל הדוכן – לנציגי הנהלת הכנס הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי.
 6. התשלום יתבצע ביום הכנס בלבד. סבב איסוף הכספים יתבצע על ידי אחראי מטעם הנהלת הכנס לפי השעה שנקבעה מראש וניתנה לבעל הדוכן במייל.
 7. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן ונתון זה אינו מהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
 8. בעל דוכן אשר יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם ללא סיבה מספקת עלול להפוך למנוע מקיום דוכנים במסגרת אירועי הארגון בעתיד ותישקל נקיטת צעדים משפטיים.
 9. בעלי דוכנים אשר מעוניינים להיכנס למתחם הכנס בתהליך מהיר עם הגעתם וללא עיקובים מיותרים, יתבקשו להגיע לאזור כניסת הדוכנים בין השעות 07:00 – 09:00 בבוקר (לפני פתיחת שערים), אחרת יאלצו להמתין עד אשר סגל דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.
 10. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם, לשמור על הניקיון בשטח הדוכן, לא להוות כל מטרד למבקרי הכנס, להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש באי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס. במידה ואחד או יותר מהמצבים המתוארים להלן יופר – לנציגי הנהלת הכנס הזכות להשבית את הדוכן באופן מידי אם יראה בכך לנכון.
 11. במקרה ובעל הדוכן רוצה להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו, עליו לתאם זאת מול אחראי הדוכנים מראש, לא נוכל להבטיח גישה לחיבור חשמל בעת הכנס עצמו.
  1. בקשה לגישת חשמל אינה מהווה הבטחה לגישה כזאת. הנושא עובד על תיעדוף לפי הצורך.
  2. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק\לכבות מכשיר חשמלי במקרה שבו הוא מפריע לשאר באי הכנס.
 12. לאחר סגירת כל פרטי הדוכן מול צוות דוכנים – ייחתם חוזה על השכרת לדוכן והסכם כניסה לכנס. ההתחייבות בעת חתימת חוזה, גם אם לא נאמר במפורש – כוללת ומחייבת את כל המפורט בתקנון להלן
 13. במקרה של הפרה של אחד או יותר מסעיפי החוזה והתקנון מצד בעל הדוכן, הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות להטיל על בעל הדוכן קנס כספי בסכום של עד 250 ש"ח (בהתאם לחומרת העבירה, שתיקבע על פי שיקול דעת הנהלת הכנס) אשר ישולם ביום הכנס.
 14. ביטול הרשמה – ניתן לבטל הרשמה לדוכן עד שבועיים לפני הכנס.
 15. בהתאם לנהלי המקום – חל איסור על דוכנים למכור ו/או לחלק מזון או משקה בשטח הכנס.

8. כתובתנו לפניות, שאלות ובירורים

כתובת האימייל לפנייה אל צוות דוכנים היא: [email protected]