מידע כללי לגבי ההרשמה לדוכנים:

 1. לפני שממלאים את טופס ההרשמה לדוכנים בהארוקון 2017, חובה על בעל הדוכן לקרוא את תקנון הדוכנים המעודכן לכנס זה.
 2. הקישור לטופס ההרשמה של הכנס הנוכחי מצורף לסוף התקנון.
 3. הרשמה לדוכנים תהיה פתוחה עד ה-24.2 או עד גמר תפוסת המקום המוקצבת לדוכנים.
 4. תחילת אישור הדוכנים שנרשמו לכנס יחל ב-9.2
 5. דוכנים אשר הגישו בקשה לדוכן אך לא נותר להם מקום, ייכנסו לרשימת ההמתנה עד אשר יימצא להם מיקום בכנס.

 

תקנון דוכנים

1. הסכם:

הגשת בקשה לדוכן בהארוקון 2017 מהווה אישור כי המבקש קרא, הבין ומסכים לכל הכללים בתקנון.

2. דגשים חשובים להבהרה:

 1. הרשמה להקמת דוכן אינה מהווה הבטחה למקום שמור באירוע הארוקון 2017, ומהווה רק כניסה למיון ראשוני.
 2. הבקשות להקמת דוכן נבדקות באופן פרטני וההחלטה לאשר הקמת דוכן בכנס הינה ברשות אמא"י ונציגיה ובהתאם לתנאים שתגדיר באופן פרטני לכל מבקש.
 3. אין הגדרה או מגבלה המפורטת בתקנון זה המהווה הכללה גורפת ותינתן התחשבות למקרים מיוחדים, בהתאם לאמור בסעיף 2.2.

3. סיווג דוכנים בכנס:

הדוכנים שיוקמו בהארוקון יסווגו ל-3 קטגוריות:

 1. דוכן כללי:
  כל דוכן אשר אינו נכנס תחת אחת הקטגוריות האחרות.

גודל הדוכן יוגבל לעד 4 מטרים. אישור לדוכן בגודל העולה על 4 מ' יינתן על סמך מקום פנוי.

 1. דוכן צייר:
  1. דוכן המציג ציורים עבודת-יד ו\או דיגיטליים של בעל הדוכן.
  2. בעל דוכן צייר יוגבל בתצוגה לגודל דוכן של כמטר.
  3. דוכני ציירים ימוקמו ב"שדרת הציירים". מיקום המתחם יקבע ע"י הנהלת הכנס.
  4. דוכני ציירים הינם דוכנים הממומנים בסבסוד אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית..
 2. דוכני תרומה ושירות לקהילה:
  1. דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום (כגון: גיוס למחזות זמר, קבוצת פאנסאב, קידום תחום שקשור לנושא הכנס או קיבל אישור פרטני מההנהלה או מאיש סגל מטעמה).
  2. דוכנים אלו אינם רשאים למכור סחורה בשטחם, אך רשאים לתת צ'ופרים לתורמים, בתיאום מול אחראי הדוכנים מראש.
  3. דוכני תרומה מתקבלים באישור ועד אמא"י בלבד ומוגבלים בתצוגה לגודל דוכן של כמטר אחד.
  4. יש לזכור כי הקמת הדוכן מסובסדת ע"י אמא"י.

4. הרשמה לדוכן:

 1. הגשת בקשה לדוכן
  1. כל בקשה לדוכן תעבור בדיקה של צוות דוכנים ואישור אמא"י טרם אישורה.
  2. בקשה ללא מסירת פרטים מלאים (כמפורט בסעיף מטה) – תיפסל.
  3. כל בקשה תכלול את הפרטים הבאים:
   1. שם בעל הדוכן (פרטי + משפחה)
   2. שם הדוכן/העסק (עסק – בצירוף תעודת עוסק פטור/מורשה)
   3. סוג הדוכן (כללי / צייר / תרומה לקהילה)
   4. גיל בעל הדוכן
   5. טלפון העסק – קווי/סלולרי עדכני
   6. כתובת אימייל
   7. אפיון סוג המוצרים הנמכרים בדוכן
   8. התחייבות לעמידה בתנאי ותקנוני הכנס, ובפרט תקנון דוכנים והסכמה כי כל פעילות בנושא הדוכן תתבצע בתיאום עם צוות הדוכנים.
   9. מגיש בקשה לדוכן צייר –  יש להוסיף קישור לעמוד הצייר או כל פורטפוליו דיגיטלי המראה דוגמאות לעבודות האמן.
 2. כלל ההחלטות הנוגעות בקבלת או דחיית בקשה לדוכן הינן החלטת צוות דוכנים ובאישור אמא"י בלבד. ההחלטות הינן סופיות.

5. הגדרת דוכן סטנדרטי:

  1. הדוכנים מורכבים משולחנות באורך של כשני מטרים וברוחב של כ-80\60 ס"מ ו/או שולחנות באורך של כמטר וברוחב של כ-60 ס"מ.
  2. למען הנוחות, המחירון מתייחס למחיר של סכום עלות למטר אורך, כאשר מטר הוא עיגול האורך כלפי מעלה/מטה לשלם הקרוב.
  3. עלות הדוכן למטר כוללת: שולחן, מפה/אלבד, כסא ואישור כניסה לאדם אחד.
   1. הערה: אישורי כניסה לדוכן תרומה יינתנו בהתאם למה שיסוכם מראש.
  4. דוכן אשר מעוניין להגדיל את שטח תצוגתו בעזרת ציוד אשר מובא על ידו (כגון: מתלה בגדים וכו'), יצטרך לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים ויחויב בהתאם לשטח שהמתקן תופס.

6. מחירון הדוכן:

אורך דוכןעלות בש"ח
1 מ'150 ₪
2 מ'400 ₪
3 מ'750 ₪
4 מ'1100 ₪
כל מטר נוסף350 ₪
דוכן צייר100 ₪

7. כללים, תנאים והגבלות מחייבות

 1. אדם המעוניין לקיים דוכן מכל אחד מסוגי הדוכנים שפורטו בפרק 3, חייב להיות מעל גיל 15 נכון ליום קיום האירוע. אדם אשר אינו עונה לקריטריון זה יכול להציג ולהחתים קרוב משפחה מדרגה ראשונה שישמש כאיש הקשר אל מול הארגון לכל אורך התהליך, כל עוד הוא עונה לקריטריון הגיל.
 2. מיקום הדוכן תלוי בשיקול דעת צוות דוכנים בלבד וניתן לשינוי ע"פ החלטת אחראי הצוות גם בעת הכנס.
 3. בעל הדוכן מתחייב לתפעל את הדוכן בין השעות 9:00 – 17:00. במידה ובעל הדוכן מעוניין להישאר אחרי השעה הנקובה, תינתן אפשרות להשאיר את הדוכן פתוח עד השעה 19:30. דוכן אשר ייבחר לפעול עד השעה 19:30, יצטרך להתפנות עד השעה 20:00.
 4. במידה ויוצגו מוצרים שאינם תואמים לאישורים שניתנו לבעל הדוכן – לנציגי הנהלת הכנס הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי וללא פיצוי מצד אמא"י.
 5. תשלום עבור הדוכן יתבצע ביום הכנס באמצעות סבב איסוף כספים ע"י אחראי מטעם הנהלת הכנס לפי שעה שנקבעה מראש וניתנה לבעל הדוכן במייל.
 6. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן ונתון זה אינו מהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
 7. בעל דוכן אשר יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם ללא סיבה מספקת עלול להפוך למנוע מקיום דוכנים במסגרת אירועי הארגון בעתיד ותישקל נקיטת צעדים משפטיים.
 8. בעלי דוכנים אשר מעוניינים להיכנס למתחם הכנס בתהליך מהיר עם הגעתם וללא עיקובים מיותרים, יתבקשו להגיע לאזור המוגדר כאזור כניסת דוכנים בין השעות 07:00 – 09:00 בבוקר (לפני פתיחת שערים), אחרת יאלצו להמתין עד אשר סגל דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.
 9. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם, לשמור על הניקיון בשטח הדוכן, לא להוות כל מטרד למבקרי הכנס, להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש באי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות, לא לגלוש מעבר לשטח הדוכן, לא לפזר סחורה על הרצפה מחוץ לשטח הדוכן, לא להשמיע מוזיקה רועשת ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס. במידה ואחד או יותר מהמצבים המתוארים להלן יופר – לנציגי הנהלת הכנס הזכות להשבית את הדוכן באופן מידי וללא פיצוי מצד אמא"י אם יראה בכך לנכון.
 10. במקרה ובעל הדוכן רוצה להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו, עליו לתאם זאת מול אחראי הדוכנים מראש, לא נוכל להבטיח גישה לחיבור חשמל בעת הכנס עצמו.
  1. בקשה לגישת חשמל אינה מהווה הבטחה לגישה כזאת. הנושא עובד על תיעדוף לפי הצורך.
  2. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק\לכבות מכשיר חשמלי במקרה שבו הוא מפריע לשאר באי הכנס.
 11. לאחר סגירת כל פרטי הדוכן מול צוות דוכנים – ייחתם חוזה על השכרת דוכן וכניסה לכנס. ההתחייבות בעת חתימת חוזה, גם אם לא נאמר במפורש – כוללת ומחייבת את כל המפורט בתקנון להלן
 12. על בעל הדוכן חובה לוודא כי עובדיו ליום הכנס קראו את נהלי ותקנוני הכנס ובפרט את תקנון הדוכנים.
 13. במקרה של הפרה של אחד או יותר מסעיפי החוזה והתקנון מצד בעל הדוכן, הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפות הדוכן בכנס ואף עלולה להחליט לא לאשר את השתתפותו באירועי ארגון עתידיים.
 14. ביטול הרשמה – ניתן לבטל הרשמה לדוכן עד שבועיים לפני הכנס.
 15. בהתאם לנהלי המקום ותקנון הכנס:
 1. חל איסור על דוכנים למכור ו/או לחלק מזון או משקה בשטח הכנס.
 2. חל איסור על מכירת כלי נשק קר/חם מעץ ו/או ברזל, וכל כלי אשר שימוש בו עשוי לפגוע במבקרי הכנס.
 3. חל איסור על חלקות פליירים ללא אישור צוות דוכנים ו/או הנהלת הכנס.
 4. חל איסור על מכירת מוצרים אשר יש בהם בכדי פגיעה בזכויות יוצרים.

8. כתובתנו לפניות, שאלות ובירורים

כתובת האימייל לפנייה אל צוות דוכנים היא: [email protected]