הנחיות כלליות:

 1. לא תתאפשר כניסה למתחם הכנס עם נשקים ממתכת או פרופס (אביזר במה) גדול מעץ. במידה ואינכם בטוחים כי הפרופ שלכם יעבור אישור – ניתן לפנות לצוות קוספליי לבירורים.
 2. צוות הקוספליי לא אחראי על תפאורות במה שזקוקות לאחסון, לצורך זה קיימת עמדת שמירת חפצים.

הרשמה לתחרות:

הגדרות בסיסיות הנדרשות עבור השתתפות בתחרות:

 1. השתתפות בתחרות דורשת קוספליי שנעשה על ידי המתמודד או על ידי חבר קבוצה ואינו קנוי או הוכן על ידי בעל מקצוע. ניתן להיעזר באדם חיצוני שאינו איש מקצוע (אדם שאינו מקבל תשלום על עבודתו) וזאת בתנאי שהוא אינו מכין חלק עיקרי בקוספליי. במידה ואינכם בטוחים האם תוכלו להתחרות, ניתן לפנות לצוות קוספליי במייל לפני מועד ההרשמה.
 2. קוספליי שמשתתף בתחרות חייב להיות קאנוני. קוספליי קאנוני הינו קוספליי לדמות שמופיעה בכותר, בעיצוב רשמי שעוצב על ידי יוצרי הכותר. גיג'ינקות (עיצוב אנושי לדמות לא אנושית) וג'נדר בנדרים (הפיכת מין הדמות) אינם קאנונים אלא אם הם מופיעים באופן רשמי בכותר. דמויות מקוריות ועיצובים מקוריים לדמויות קיימות אינם קאנונים ולכן לא יורשו להתחרות.
 3. איש סגל אשר אינו נמצא בשרשרת המרות על צוות השופטים רשאי להשתתף בתחרות. השתתפות איש הסגל בתחרות מותנית באישור מנהל התחרות ו/או מנהל האירוע.
 4. לא תתאפשר השתתפות לסגל הקוספליי של הכנס, לשופטי התחרות, לשופטי הסקיטים ולשופטי השואוקייס ולכל סגל אחר שנמצא תחת מרות צוות קוספליי
 5. ניתן להשתתף בתחרות עם קוספליי אשר התחרה בעבר ובלבד שלא זכה באחד המקומות הראשונים בתחרות אמא"י, הן תחרות הקוספליי והן תחרות הסקיטים.

תהליך ההרשמה לתחרות:

 1. הרשמה לתחרות תתקיים דרך אתר הכנס, תחת עמוד "הרשמה לקוספליי". ההרשמה לתחרות הינה דרך האתר בלבד. אין אפשרות להירשם במתחם הכנס ביום האירוע עצמו.
 2. ההרשמה תתבצע על ידי הטופס הייעודי שיעלה לאתר הכנס. לא תהיה אפשרות להירשם דרך כתובת המייל.
 3. בקשה להשתתפות בתחרות לא תתקבל בלי מסירת פרטי הרשמה מלאים – שימו לב שאתם ממלאים את פרטיכם הנכונים, וללא כינויים.
 4. קטגוריות ההרשמה לתחרות:
  • יחידים מתחילים – הגדרה:
   1. מתמודד שהכין פחות מ-8 קוספליי שונים.
   2. מתמודד שלא זכה במקום הראשון בתחרות קוספליי באירוע אמא"י (בקטגוריה שאינה קבוצות).
  • יחידים ותיקים (נדרש רק תנאי אחד מבין המפורטים למטה) –
   1. מתמודד שזכה מקום ראשון בתחרות קוספליי באירוע אמא"י (בקטגוריה שאינה קבוצות)
   2. מתמודד שהכין לפחות 8 קוספליי שונים.
  • חשוב! ניתן להירשם לקטגוריית הוותיקים גם אם מעולם לא התחרית בתחרות קוספליי של אמא"י.
  • זוגות – צמד מתמודדים אשר משתתפים בתחרות בקוספליי מכותר משותף.
  • קבוצות – קבוצה של שלושה אנשים או יותר, אשר משתתפים בתחרות בקוספליי מכותר משותף.
 5. צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת בהעברת מתמודדים בין קטגוריות (מעבר בין יחידים מתחילים למתקדמים ולהפך) במידת הצורך. המתמודדים יקבלו הסבר והדבר יתואם בינם לבין צוות קוספליי – מתמודד אשר יועבר קטגוריה יוודע על כך יומיים מראש.
 6. מתמודד יהיה רשאי להירשם לקטגוריה אחת בלבד בתחרות הקוספליי, בנוסף להשתתפות לתחרות הסקיטים.
 7. לפחות כ-70% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו יפני. עד כ-30% המכסות הנותרות ימולאו ללא הגבלה, ובתנאי שיעמדו בסעיף הגדרות כלליות. להרשמה כמות מוגבלת של מקומות לשפיטה ביום הכנס:
  • לקטגוריית יחידים מתחילים: 16 (לפחות 11 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגוריית יחידים מתקדמים: 12 (לפחות 8 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגוריית זוגות: 10 (לפחות 7 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגורית קבוצות: 6 (לפחות 4 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
  • חשוב לציין – חלוקת מספרי המקומות לכל קטגוריה היא בחירה שקולה שנבדקה לעומק. במקרה קיצוני בו יהיה שינוי מהותי בכמות הנרשמים לכל קטגוריה, צוות קוספליי בשיתוף עם וועד אמא"י ישקלו לשנות את חלוקת מספרי המקומות לכל קטגוריה. במידה וישנו מצב בו אין מספיק נרשמים לקטגוריה מסוימת, צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת באיחוד קטגוריות. המתמודדים יקבלו הסבר מפורט, והדבר יתואם בינם לבין צוות הקוספליי.
 8. ההרשמה לתחרות הקוספליי תתבצע בשני מועדי הרשמה – פירוט על כך יופיע בהמשך.
 9. במידה ומשתתף נרשם לאחר שמכסת המקומות התמלאה, המשתתף יועבר לרשימת המתנה.
 10. משתתף מרשימת ההמתנה ייכנס למכסת המתמודדים במידה ומשתתף ממכסת המתמודדים מבטל את הרשמתו, או אינו משלים את טופס ההרשמה שלו על פי התנאים המפורטים בסעיף הבא.
  • משתתף מרשימת ההמתנה שייכנס למכסת המתמודדים ידע על כך מינימום יום מראש, ולא ביום הכנס עצמו.
 11. קבלה למכסת המקומות או אל רשימת ההמתנה מותנית בשליחת הטופס וכן בהשלמת דרישות ההרשמה:
  1. שליחת תמונת רפרנס אחת לפחות עבור כל מתמודד – על תמונת הרפרנס להראות את התלבושת המלאה ואת כל האלמנטים שלה (חולצה, מכנס, שמלה, כובע וכדומה) בצורה הטובה ביותר. (במידה ויש פרופס שבכוונתכם להכין, יש לשלוח תמונת רפרנס שלהם גם כן)
  2. שליחת שלוש תמונות התקדמות לפחות לכל מתמודד (כולל בזוג וקבוצה)
   • על תמונות ההתקדמות להראות בסיס לעבודה על הקוספליי.
   • התמונות יכולות להראות כל חלק מההתקדמות של הקוספליי שלכם, למשל:
   • תפירה
    1. תמונות התקדמות הכוללות לפחות גזרות משורטטות. אפשר להביא אותן גזרות גזורות מהבד או מוקאפ (גזרת ניסיון תפורה) ראשוני. לבחירתכם.
    2. תמונות של ערמת בדים לא תחשב כתמונת התקדמות.
   • פאות
    1. פאה יכולה להיחשב כהתקדמות במידה והיא דורשת עיצוב מסוים. במקרה כזה, יש לשלוח תהליך עבודה על העיצוב המדובר.
    2. תמונה של פאה בשקית לא תיחשב כתמונת התקדמות.
   • פרופס
    1. במידה ויש פרופס בקוספליי, ניתן לשלוח שרטוטי גזרות שלו בקנה מידה אמיתי ותחילת עבודה (כל מקרה לגופו).
    2. אין לשלוח תמונות של חומרים ומחשבות בלבד. תמונות כאלו לא יחשבו כהתקדמות.
   • אלמנטים נוספים שאינם מצוינים עדיין דורשים תמונות התקדמות.
   • תמונות ההתקדמות יכולות להיות מכל הסוגים שפורטו לעיל – אין מחויבות לצרף תמונת התקדמות מכל סוג.
   • צוות הקוספליי רשאי לפסול תמונת התקדמות שלא מספקת את ההגדרות שנכתבו לעיל – במקרה כזה המתמודד ייאלץ לספק תמונת התקדמות חלופית כדי להשלים את הרשמתו.
  3. במידה ואתם נרשמים לקטגוריית יחידים ותיקים –
   1. יחידים ותיקים אשר זכו בעבר במקום הראשון בקטגוריות המתחילים או הזוגות באחד מאירועי אמא"י יציינו זאת בהערות ההרשמה, עם פירוט של האירוע והקטגוריה בו הם זכו.
   2. יחידים ותיקים אשר לא זכו בעבר במקום ראשון בקטגוריות המתחילים או הזוגות: שליחת תמונות של 8 קוספליי שנעשו על ידי המתמודד.
  4. שליחת תמונה של הדמות אשר תופיע על גבי המצגת בעת עליית המתמודד על הבמה – על התמונה להיות באיכות טובה וברזולוציה גבוהה, כמו שמפורט בתקנון הטכני.
  5. קטע סאונד לבחירתכם שיתנגן במהלך העלייה לבמה
   1. קטע סאונד שאורכו בין חצי דקה לדקה, ושאיכותו עומדת בדרישות תקנון הטכני.
   2. למשתתפי תחרות הסקיטים – קטע שאורכו לא יותר מ-2:30 דקות, או קטע ווידאו מצולם. בנוסף קטע סאונד חלופי של עד חצי דקה עד דקה במידה ולא יעברו את הסינון של תחרות הסקיטים כפי שמופרט בתקנון תחרות הסקיטים.
   • מתמודד ששלח קבצים שלא עומדים בדרישות יתבקש לשלוח קבצים חדשים שיהיו תקינים – זו אינה האחריות של צוות הקוספליי לתקן את הקבצים של המתמודדים.
   • הראשונים להשלמת כל שלבי ההרשמה יכנסו למכסת המתמודדים קודם. מומלץ לדאוג להכנת כלל קבצי ההרשמה מראש.
 12. בתאריך ה-27.2, לא יאוחר מ19:00 (יומיים לפני הכנס), על המתמודדים ממכסת התחרות ומרשימת ההמתנה לשלוח לצוות הקוספליי תמונה מייצגת של התקדמות הקרובה לסיום. במידה ולא תישלח תמונה או ההתקדמות לא תהיה מספקת בעיני השופטים לא תוכלו להשתתף בתחרות ויכנס מתמודד מרשימת ההמתנה במקום.
 13. כניסה לרשימת ההמתנה אינה אומרת כי המתמודד לא יזכה להיכנס לשיפוט ביום הכנס. במידה ואחד המתמודדים שנמצאים במכסת המתמודדים יבטל הרשמתו או לא יעבור את הסף שכתוב בסעיף הקודם, המתמודד יוחלף במתמודד מרשימת ההמתנה – לכן על המתמודדים מרשימת ההמתנה להיות מוכנים לשיפוט ביום הכנס.
 14. מתמודד אשר רוצה לבטל את השתתפותו (גם אם נמצא ברשימת ההמתנה) מתבקש להודיע על כך לצוות התחרות בהקדם האפשרי. מתמודד אשר ביטל את השתתפותו ללא להודיע לצוות קוספליי, תישקל השתתפותו בתחרויות עתידיות.
  • הדבר תקף גם למתמודד אשר נמצא ברשימת ההמתנה.
 15. מתמודד מרשימת ההמתנה ידע שהוא נכנס למכסת השיפוט עד יום לפני הכנס, ולא מאוחר מכך.
 16. מתמודדים שמעוניינים לעדכן קבצי הרשמה יעשו זאת בסיכום עם צוות הקוספליי (כל מקרה לגופו), וישלחו קבצים מתוקנים לא יאוחר מיום חמישי ה-22.2.2018 בשעה 20:00.
 17. קבוצות וזוגות שנרשמים מתבקשים לספק איש קשר בודד מטעמם המשמש כאיש תקשורת בינם לבין צוות קוספליי.
 18. עקבו בעיון אחר ההוראות הרשומות באתר עבור ההרשמה. במידה ויהיו שאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות אל צוות קוספליי בכתובת המייל: [email protected]

תאריכי הרשמה

סבב ההרשמה הראשון ייפתח ביום חמישי ה-25.1.2018 וייסגר כשבוע לאחר מכן ביום חמישי ה-1.2.2018 או בעת גמר המכסות לאותו הסבב.

סבב ההרשמה השני ייפתח ביום חמישי ה-8.2.2018 וייסגר כשבוע לאחר מכן ביום חמישי ה-15.2.2018 או בעת גמר המכסות לאותו הסבב.

ההרשמות יפתחו ויסגרו בשעה 19:00. שימו לב כי ייתכן וההרשמה תיסגר קודם עם גמר מכסות ההרשמה לאותו הסבב.

 1. מכסות ההרשמה יחולקו שווה בשווה בין שני מועדי ההרשמה לתחרות:
  • לקטגוריית יחידים מתחילים: 8 במועד ההרשמה הראשון, 8 במועד ההרשמה השני
  • לקטגוריית יחידים מתקדמים: 6 במועד ההרשמה הראשון, 6 במועד ההרשמה השני
  • לקטגוריית זוגות: 5 במועד ההרשמה ראשון, 5 במועד ההרשמה שני
  • לקטגורית קבוצות: 3 במועד ההרשמה הראשון, 3 במועד ההרשמה השני
 2. כמות הנרשמים לכל קטגוריה הינה מוגבלת. במידה ולא הספקתם להירשם בזמן בהרשמה הראשונה, נסו להירשם שנית במועד ההרשמה השני.
 3. במידה ולא הספקתם להירשם בזמן במועד ההרשמה השני תעברו אוטומטית לרשימת ההמתנה.
  • במידה ונרשמתם במועד ההרשמה הראשון, אך לא נכנסתם למכסה ההרשמה, אינכם נכנסים לרשימת ההמתנה – עליכם להירשם בשנית במועד ההרשמה השני.
  • במידה והצלחתם להיכנס למכסת המועד השני – מעולה!
  • במידה ולא – אתם נכנסים לרשימת ההמתנה.
 4. ראשונים להשלמת כל שלבי ההרשמה יכנסו למכסת המתמודדים. לפחות כ-70% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו יפני (בכל אחת מההרשמות).
 5. במועד ההרשמה השני תהיה אפשרות להירשם עד מילוי מוחלט של מכסת המשתתפים.

יום האירוע

 1. ביום האירוע יוזמנו לעלות לבמה 35 אנשים או קבוצות.
 2. 28 מתוך האנשים או הקבוצות יהיו מתחרות הקוספליי.
 3. 15 מתוך האנשים או הקבוצות יהיו מתחרות הסקיטים. קיימת חפיפה בין המכסות בתחרות הסקיטים למכסות בתחרות הקוספליי, כפי שמצוין ב"תקנון תחרות הסקיטים" – "הרשמה לתחרות".
 4. יחיד או קבוצה יוכלו להשתתף גם בתחרות הקוספליי וגם בתחרות הסקיטים.
 5. ההשתתפות באירוע הקוספליי מהווה אישור לאמא"י להשתמש בחומרי התחרות למטרות שיראו לנכון ובפרט לפרסום.
 6. שעות השיפוט ישלחו כשבוע לפני הכנס במייל. יש להגיע 15 דקות לפני שעת השיפוט. ניתן לשלוח מראש אילוצים לשעות שפיטה. צוות הקוספליי יעשה את המרב המאמצים על מנת להתחשב בבקשות אלו, אך אינו מבטיח שכל הבקשות יענו.
 7. צוות הקוספליי ידאג שביום הכנס תתאפשר כניסה ללא לתור למתמודדי התחרות שנשפטים עד השעה 12:00 – זאת על מנת לאפשר להם להתארגן לשעת השיפוט. כדי לאפשר כניסה מוקדמת, חייבים לעמוד בהנחיות הבאות:
  1. רכישת כרטיס מראש, ושליחת אסמכתא המוכיחה קניה לצוות הקוספליי.
  2. הגעה למתחם הכנס עד השעה 11:00, ויצירת קשר עם צוות הקוספליי עם ההגעה למתחם.
  • צוות הקוספליי ידאג לספק למתמודדים המצוינים לעיל את הפרטים של איש הקשר מצוות הקוספליי שידאג לכניסתם המוקדמת למתחם הכנס.
  • צוות הקוספליי לא לוקח אחריות על כניסת מתמודדים שהגיעו לאחר השעה 11:00 בבוקר וששעת שפיטתם היא לאחר השעה 12:00.
 8. מתמודד אשר יאחר לשעת השיפוט שנקבעה לו ללא הודעה מראש יוסר ממכסת המתמודדים. במידה ומתמודד יודיע על איחור מראש, הצוות יפעיל שיקול דעת נקודתי על המשך התמודדותו בתחרות, ויועבר בהתאם לתחתית רשימת השיפוט.
 9. כשעה לפני תחילת אירוע הקוספליי תפורסם רשימת העולים לבמה.
 10. ארבעים וחמש דקות לפני תחילת אירוע הקוספליי על העולים לבמה להיות בכניסה לאולם הראשי לצורך תדרוך מתמודדים.
 11. אי הגעה לתדרוך בשעה הנקובה תגרור הסרה של שמו של המשתתף מרשימות העולים לבמה.
 12. ממכלול האנשים שישפטו, אך ורק כמות מסוימת תזכה לעלות לבמה. החלוקה הינה:
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית היחידים מתחילים, יעלו לבמה עד 12 המתמודדים אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה. מהם יבחרו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים.
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית היחידים ותיקים, יעלו לבמה עד 10 המתמודדים אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שלושת הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית זוגות, יעלו לבמה עד 8 הזוגות אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שלושת הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית קבוצות, יעלו לבמה עד 4 קבוצות אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שני הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
  • חושב לציין! צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת לאחר ההרשמה בשנוי המכסות על פי צורך התחרות.
  • בנוסף, צוות הקוספליי רשאי לשנות את כמות הזכיות בקטגוריה במידה וכמות המתמודדים בקטגוריה שונה מזו המצוינת לעיל.
 13. ההגבלה על קוספליי שאינו מכותר יפני חלה אך ורק בעת ההרשמה. הסיכויים של מתמודד לעלות לבמה ביום הכנס אינם נפגעים אם מקור הקוספליי שלו אינו יפני.

קריטריונים לשיפוט

 1. איכות הכנה (רלוונטית לכל חלק בקוספליי, כולל הפרופס)
  • איכות התפירה (במידה והקוספליי מבוסס תפירה) – גזרות נכונות, בטנה, רוכסנים נסתרים וכו'…
  • איכות הפרופס (במידה ויש) – איכות השריון, פרופורציות וגזרות נכונות, חיבורים מוסתרים וכו'…
  • בחירת חומרים – עמידות הקוספליי, התאמת החומר לצורך של הקוספליי.
  • השקעה בפרטים הקטנים – התייחסות לדיוקים קטנים שיש ברפרנס/בקוספליי.
  • גימורים – אין חוטים יוצאים, מכפלות, ליטושים ושיוף של פרופס וכו'…
  • ועוד…
 2. דיוק
  • נראות הקוספליי מול רפרנס הדמות – עד כמה הקוספליי מדויק למקור.
  • התאמה ללובש – עד כמה הקוספליי מתאים במידות ובפרופורציות למתמודד.
 3. פאה – דמיון הפאה לשיער של הדמות בצבע, בצורה ובאורך.
 4. איפור – התאמת האיפור לדמות.
 5. התאמה – במקרה של זוגות או קבוצות, האם הם תואמים זה לזה מבחינת הבדים והצבעים. במקרה של יחידים, האם הבדים והצבעים שלהם משתלבים טוב ביחד ואם קיימת אחידות בתפירה.
 6. הופעה – במהלך אירוע הקוספליי עצמו יסתכלו השופטים על הופעתו של המתמודד. מתמודדים שלא משתתפים בתחרות הסקיטים יתבקשו גם הם להציג במסגרת הזמן שלהם את הדמות על הבמה. התצוגה אינה חייבת להיות בעלת כוריאוגרפיה, אך יש לשים לב כי ישנה הצגה של הקוספליי שלכם בתנועה אופיינית לדמות בשלוש תנוחות שונות (פוזה קדמית, אחורית וצדדית).
  • חשוב לדעת – הניקוד בקריטריון זה הוא ברמת "בוצע/לא בוצע"
 7. תנועתיות במהלך אירוע הקוספליי עצמו יסתכלו השופטים על התנועתיות של המתמודד בקוספליי שלו. הם יבחנו את התנועה של הבגד, הפרופס השריון ושל כל האביזרים בקוספליי שאמורים לאפשר תנועה.

הערות נוספות:

שימו לב! מתמודד אשר יעבור על תקנון הכנס או תקנון הקוספליי/סקיטים הרשמתו תיפסל והרשמתו לאירוע הקוספליי הבא של אמא"י תישקל בכובד ראש.

 • לייבפיד הינו צילום חי של הקוספלייר על הבמה והקרנתו על המסך מאחוריו.
 • בכדי שהקהל יוכל לראות את המתמודדים בתחרות הקוספליי יופעל על המסך מאחורי המתמודדים לייבפיד.