מידע כללי:

 1. התקנון וההרשמה עדכניים לכנס כנס הארוקון 2020, שיתקיים ביום שלישי ה- 10.03.2020 בבנייני האומה, ירושלים.
 2. מעבר אל טופס ההרשמה המקושר מטה מהווה הסכמה לסעיפים הכתובים בתקנון זה.
 3. הרשמה להפעלת דוכנים תהיה פתוחה עד ליום חמישי ה- 09.01.2020.
 4. צוות דוכנים מתחייב ליצור קשר עם בעלי הדוכנים אשר נרשמו באמצעות הטופס עד ליום חמישי ה- 16.01.2020.
 5. אישור לקיום דוכן ניתן לאחר חתימת שני הצדדים (אמא"י ובעל הדוכן) על הסכם הפעלת דוכן בכנס וקבלת דואר אלקטרוני מצוות דוכנים המאשר את קבלת ההסכם החתום.

התקנון

 1. הסכם:
  הגשת בקשה להפעלת דוכן בכנס הארוקון 2020 מהווה אישור כי המבקש קרא, הבין ומסכים לכל הסעיפים הרשומים בתקנון.
 2. דגשים חשובים להבהרה:
  1. הרשמה להפעלת דוכן אינה מהווה הבטחה למקום שמור באירוע כנס הארוקון 2020, ומהווה רק כניסה למיון ראשוני.
  2. כל הגדרה או מגבלה המפורטת בתקנון זה אינה מהווה הכללה גורפת, ועל כן במידת הצורך תינתן התחשבות למקרים מיוחדים, באישור צוות דוכנים בלבד.
 3. סיווג דוכנים בכנס:
  הדוכנים בכנס הארוקון 2020 יסווגו ל- 3 קטגוריות:

  1. דוכן צייר:
   דוכנים מסוג זה מסובסדים חלקית על ידי אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית הקשורה לתחומי הפעילות של הארגון.

   1. דוכן המציג ציורים בעבודת-יד ו\או דיגיטליים של בעל הדוכן.
   2. בעל דוכן צייר יוגבל בתצוגה לגודל של עד כשני מטרים.
   3. דוכני ציירים ימוקמו ב"שדרת הציירים". מיקום המתחם ייקבע ע"י הנהלת הכנס.
  2. דוכן תרומה ושירות לקהילה:
   1. דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום, כגון: גיוס למחזות זמר, קידום תחום שקשור לנושא הכנס או שקיבל אישור פרטני מההנהלה וכדומה.
   2. דוכנים מסוג זה אינם רשאים למכור סחורה בשטחם. אלו יהיו רשאים לתת צ'ופרים לתורמים, בתיאום מראש מול צוות דוכנים.
   3. דוכני תרומה יקבלו סבסוד מלא על ידי אמא"י עבור מטר אחד בלבד.
  3. דוכן כללי:
   כל דוכן אשר אינו נכנס תחת אחת משתי הקטגוריות הנ"ל.
   גודל דוכן כללי יוגבל בתצוגה לגודל של עד ארבעה מטרים. אישור לדוכן בגודל העולה על ארבעה מטרים יינתן על סמך מקום פנוי.
 4. הרשמה להפעלת דוכן:
  1. הגשת בקשה להפעלת דוכן:
   תתבצע דרך טופס ההרשמה אשר ממוקם בסוף התקנון.

   1. על כל בקשה להפעלת דוכן לכלול את הפרטים הבאים:
    1. שם מלא של בעל הדוכן.
    2. שם הדוכן/העסק (עסק – בצירוף תעודת עוסק פטור/מורשה).
    3. קטגוריית הדוכן (כללי / צייר / תרומה לקהילה).
    4. גיל בעל הדוכן.
    5. טלפון העסק – קווי/סלולרי עדכני.
    6. כתובת דואר אלקטרוני עדכנית.
    7. אפיון סוג המוצרים הנמכרים בדוכן.
    8. מגיש בקשה לדוכן צייר – יש להוסיף קישור לפורטפוליו דיגיטלי עדכני המראה דוגמאות לעבודותיו. במידה ולא קיים פורטפוליו, יש לצרף קובץ zip המכיל מספר עבודות לדוגמא.
   2. לא תתאפשר בקשה ללא מסירת פרטים מלאים ותקניים.
   3. שינוי פרטים אלו ייעשה אך ורק באישור ויידוע צוות דוכנים באמצעות הדוא"ל. לא יתאפשרו שינויים מאוחר יותר מיום חמישי ה- 23.01.2020, כולל.
  2. בקשות להפעלת דוכנים יעברו תהליך סינון ותעדוף על פי קריטריונים שיוגדרו באופן פרטני על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס. בקשות אשר יאושרו יעברו לשלב השיבוץ וחתימת ההסכם, ואילו שאר הבקשות ייכנסו לרשימת המתנה. במידה ויחול שינוי בסטטוס שיבוץ בקשה להפעלת דוכן אשר נמצאת ברשימת ההמתנה, צוות דוכנים יפנה לבעל הדוכן בהקדם להמשך תהליך התיאום.
  3. ההחלטות הנוגעות לקבלת או דחיית בקשה להפעלת דוכן תתקבלנה על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס בלבד. ההחלטות הינן סופיות
  4. לאחר סגירת תנאי הפעלתו של הדוכן מול צוות דוכנים – ייחתם הסכם אשר יתקף תנאים אלה.
 5. הגדרת תכולת הדוכנים:
  1. כל דוכן יורכב מאחד משני סוגי השולחנות הבאים:
   • שולחנות באורך של כשני מטרים וברוחב של כ- 80\60 ס"מ.
   • שולחנות באורך של כמטר וברוחב של כ- 60 ס"מ.
  2. כל שולחן יהיה מצויד במפה (בד או אל-בד).
  3. כל מטר יהיה מצויד בכיסא אחד.
 6. מחירון:
  המחירון מתייחס למחיר של סכום עלות למטר אורך, כאשר מטר הוא עיגול האורך כלפי מעלה/מטה לשלם הקרוב:

  דוכן כללי
  אורך דוכן מחיר
  1 מטר 200 ש"ח
  2 מטרים 450 ש"ח
  3 מטרים 800 ש"ח
  4 מטרים 1,150 ש"ח
  כל מטר נוסף 350 ש"ח
  דוכן צייר
  אורך דוכן מחיר
  1 מטר 100 ש"ח
  2 מטר 300 ש"ח
  דוכן תרומה ושירות לקהילה
  אורך דוכן מחיר
  1 מטר 0 ש"ח
  2 מטרים 250 ש"ח

   

 7. כללים, תנאים והגבלות מחייבות
   1. אדם המעוניין להפעיל דוכן מכל אחד מסוגי הדוכנים שפורטו בסעיף 3 (סיווג דוכנים בכנס), חייב להיות מעל גיל 15 נכון למועד הכנס שהינו יום שלישי ה- 10.03.2020. אדם אשר אינו עונה לקריטריון זה יכול להציג ולהחתים קרוב משפחה מדרגה ראשונה העונה לקריטריון הגיל, שיישמש כאיש הקשר מול הארגון לכל אורך התהליך.
   2. בעל הדוכן יקבל מספר צמידי כניסה השווה למספר המטרים עליהם קיבל אישור מצוות דוכנים. צמידי כניסה עבור מפעילי דוכן נוספים (כלומר מעבר למספר המתפעלים השווה למספר המטרים) יתומחרו ב- 50 ש"ח לאחד. על בעל הדוכן לתאם מראש מול צוות דוכנים את מספר המתפעלים הכולל של הדוכן, ולקבל מהם אישור על כך. לא תתאפשר החלפת עובדים ביום הכנס. במידה וביום הכנס יתגלה כי מספר המפעילים גבוה מזה שאושר על ידי צוות דוכנים, ייגבה בעבור כל אחד מהמפעילים הנוספים תשלום מלא בשווי מחיר כרטיס כניסה רגיל לכנס.
    לדוגמה: דוכן כללי בעל ארבעה (4) מטרים, יקבל כניסה חינם לבעל הדוכן ולשלושה (3) עובדים, בסה"כ: ארבעה (4) צמידי כניסה. במידה ובעל הדוכן ירצה להכניס ארבעה (4) עובדים לכנס, יצטרך לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים, והוא יידרש לשלם עבור הדוכן (1150) וכן עבור מתפעל נוסף (50), כלומר סה"כ 1200 ש"ח.

    • במקרה של דוכן תרומה ושירות לקהילה: מספר צמידי הכניסה אשר יקבל בעל הדוכן ללא עלות יסוכם פרטנית מול צוות דוכנים.
   3. על כל מתפעלי הדוכן להיות בני 15 ומעלה, ועל בעל הדוכן חלה האחריות לדאוג לתנאי העסקה לעובדיו בהתאם לחוקי ההעסקה במדינת ישראל.
   4. מיקום הדוכן תלוי בשיקול דעת צוות דוכנים בלבד וניתן לשינוי ע"פ החלטתו גם במהלך יום הכנס.
   5. דוכן אשר מעוניין להגדיל את שטחו בעזרת ציוד נוסף (כגון: מתלה בגדים וכדומה), יצטרך לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים וייחויב בהתאם לשטח שהמתקן תופס. לצוות דוכנים תישמר הזכות לא לאשר בקשות מסוג זה. כמו כן במידה והגדלת שטח הדוכן תגרור הפרעה לבעלי דוכן אחרים ו/או למבקרי הכנס, לצוות דוכנים שמורה הזכות לדרוש לפרק או להזיז ציוד נוסף זה.
   6. בעל הדוכן מתחייב לתפעלו בין השעות 9:00 ל- 17:00. כמו כן, יותר לבעל הדוכן אשר ירצה בכך להאריך את משך פעילותו עד השעה 19:30, וזאת בתנאי שיתפנה עד השעה 20:00. חריגה משעות פעילות אלו תהווה הפרה של תקנון זה, ותטופל פרטנית על-ידי צוות דוכנים.
   7. התשלום עבור הפעלת דוכן יתבצע באחת מהדרכים הבאות:
    a. תשלום ביום האירוע לנציג מטעם הנהלת הכנס. התשלום יתקבל במזומן בלבד. אופציה זו זמינה עבור דוכני צייר ותרומה בלבד!
    b. תשלום מראש באמצעות העברה בנקאית: תשלום מראש יבוצע רק לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם, ולא יאוחר מיום שני ה- 10.02.2020. תשלום מראש יזכה ב-5% הנחה מסך התשלום הכולל. במקרה של ביטול השתתפות הדוכן בכנס עד יום שלישי ה- 25.02.2020, יקבל בעל הדוכן החזר בגין התשלום שבוצע, אך יחויב בעמלה על-סך 5% מהסכום ששולם.
   8. במקרה של ביטול השתתפות הדוכן בכנס לאחר יום שלישי ה- 25.02.2020, יזוכה בעל הדוכן בעבור 50% מהתשלום שבוצע. במקרה של ביטול השתתפות לאחר יום שלישי ה- 03.03.2020, לא יזוכה בעל הדוכן בעבור התשלום שבוצע. פרטי חשבון הבנק לצורך ההעברה הבנקאית יסופקו על-ידי צוות דוכנים לאחר תיאום מראש. לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית, ישלח בעל הדוכן לצוות דוכנים את אישור ההעברה כפי שהתקבל מהבנק לצורך קליטתה. לאחר קליטת ההעברה הבנקאית, יקבל בעל הדוכן אישור מצוות דוכנים על ביצוע התשלום מראש.
   9. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן, ונתון זה לא יהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
   10. במידה ובעל הדוכן יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם, ללא תיאום ואישור מפורש מצוות דוכנים, זכותו לקיים דוכנים במסגרת אירועי ארגון עתידיים עלולה להישלל ויישקלו נקיטות צעדים משפטיים נגדו.
   11. בעלי דוכנים יתבקשו להגיע לאזור אשר יוגדר כאזור כניסת דוכנים בין השעה 7:00 לשעה 9:00 בבוקר יום הכנס (לפני פתיחת השערים). בעלי דוכנים אשר לא יעשו זאת, ייאלצו להמתין עד שצוות דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.
   12. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם, לשמור על ניקיון בשטח הדוכן, לא להוות כל מטרד למבקרי הכנס, להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש מבקרי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות, לא לגלוש מעבר לשטח הדוכן, לא לפזר סחורה על הרצפה מחוץ לשטח הדוכן, לא להשמיע מוזיקה רועשת, לעקוב אחרי כללי ותקנוני הכנס ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס. במידה ויופרו אחד או יותר מהתנאים הנ"ל – להנהלת הכנס תהיה הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי וללא פיצוי מצד אמא"י.
   13. בעת ביצוע מכירה, כל בעל דוכן מחוייב במתן קבלה לרוכש.
   14. במקרה ובעל הדוכן יהיה מעוניין להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו, יהיה עליו לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים באמצעות ציון סוג המכשיר בטופס ההרשמה (לדוגמא: מחשב נייד). שימוש זה יהיה כרוך בתשלום נוסף של 10 ש"ח עבור כל שקע. צוות דוכנים רשאי לא לאשר בקשות אלו מטעמי בטיחות ועוד.
    1. בקשה לגישת חשמל אינה מהווה הבטחה לסיפוקה.
    2. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק או לכבות מכשיר חשמלי במידה ויפריע למבקרי הכנס.
   15. ביטול הרשמה – המועד האחרון לביטול הרשמה להפעלת דוכן לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם הוא ביום שלישי ה- 25.02.2020.
    ביטול במועד מאוחר מתאריך זה יגרור חיוב כמפורט בהסכם.
   16. בהתאם לנהלי המקום ותקנון הכנס:
    1. חל איסור על דוכנים למכור ו/או לחלק מוצרי מזון או משקאות בשטח הכנס.
    2. חל איסור על מכירת כלי נשק קר או חם, מעץ ו/או ברזל, וכל כלי אשר שימוש בו עלול לפגוע במבקרי הכנס.
    3. חל איסור על חלוקת חומר פרסומי מכל סוג שהוא ללא אישור צוות דוכנים ו/או הנהלת הכנס.
    4. חל איסור על מכירת מוצרים אשר יש בהם בכדי פגיעה בזכויות יוצרים.

  על בעל הדוכן החובה לוודא כי כל מפעיליו קראו את נהלי ותקנוני הכנס, ואת תקנון הדוכנים בפרט.


  במקרה של הפרת אחד או יותר מסעיפי ההסכם והתקנון מצד בעל הדוכן ו\או מישהו ממפעיליו, הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפות הדוכן בכנס ללא החזר כספי מצד אמא"י, ואף עלולה להחליט לא לאשר את השתתפותו באירועי ארגון עתידיים.

כתובתנו לפניות, שאלות ובירורים

כתובת האימייל לפנייה אל צוות דוכנים היא: [email protected]. תגובה תשלח תוך 72 שעות מקבלת המייל.