מידע כללי:

 1. התקנון וההרשמה עדכניים לכנס הארוקון 2022, שיתקיים ביום חמישי ה- 17.03.2022 בבנייני האומה, ירושלים.
 2. מעבר אל טופס ההרשמה המקושר מטה מהווה הסכמה לסעיפים הכתובים בתקנון זה.
 3. ההרשמה להפעלת דוכנים תהיה פתוחה עד ליום שבת, ה-15.01.2022.
 4. צוות דוכנים מתחייב ליצור קשר עם בעלי הדוכנים, אשר נרשמו באמצעות הטופס, עד יום שלישי ה-01.02.2022.
 5. אישור לקיום דוכן ניתן לאחר חתימת שני הצדדים (אמא"י ובעל הדוכן) על הסכם הפעלת דוכן בכנס וקבלת דואר אלקטרוני מצוות דוכנים המאשר את קבלת ההסכם החתום.

התקנון

 1. הסכם:
  הגשת בקשה להפעלת דוכן בכנס הארוקון 2022 מהווה אישור כי המבקש קרא, הבין ומסכים לכל הסעיפים הרשומים בתקנון.
 2. דגשים חשובים להבהרה:
  1. הרשמה להפעלת דוכן אינה מהווה הבטחה למקום שמור באירוע כנס הארוקון 2022, ומהווה רק כניסה למיון ראשוני.
  2. כל הגדרה או מגבלה המפורטת בתקנון זה אינה מהווה הכללה גורפת, ועל כן במידת הצורך תינתן התחשבות למקרים מיוחדים, באישור צוות דוכנים בלבד.
 3. הגדרת תכולת הדוכנים:
  • דוכן צייר יורכב משולחן באורך 1.2 מטרים.
  • כל דוכן שאינו דוכן צייר יורכב משולחן באורך 1.9 מטרים.
  • כל שולחן יהיה מצויד במפה (בד או אל-בד).
  • כל דוכן יהיה מצויד בכיסאות כמספר המפעילים המאושרים על ידי צוות דוכנים.
 4. סיווג דוכנים בכנס:
  הדוכנים בכנס הארוקון 2022 יסווגו ל- 3 קטגוריות:
  1. דוכן צייר:
   דוכנים מסוג זה מסובסדים חלקית על ידי אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית הקשורה לתחומי הפעילות של הארגון.
   1. דוכן המציג ציורים בעבודת-יד ו\או דיגיטליים של בעל הדוכן.
   2. בעל דוכן צייר יוגבל בתצוגה לגודל של עד שני שולחנות.
   3. דוכני ציירים ימוקמו ב"שדרת הציירים". מיקום המתחם ייקבע ע"י הנהלת הכנס.
  2. דוכן תרומה ושירות לקהילה:
   1. דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום, כגון: גיוס למחזות זמר, קידום תחום שקשור לנושא הכנס או שקיבל אישור פרטני מההנהלה וכדומה.
   2. דוכנים מסוג זה אינם רשאים למכור סחורה בשטחם. אלו יהיו רשאים לתת צ'ופרים לתורמים, בתיאום מראש מול צוות דוכנים.
   3. דוכני תרומה יקבלו סיבסוד מלא על ידי אמא"י עבור חצי שולחן בלבד.
  3. דוכן כללי:
   כל דוכן אשר אינו נכנס תחת אחת משתי הקטגוריות הנ"ל.
   גודל דוכן כללי יוגבל בתצוגה לגודל של עד שני שולחנות. אישור לדוכן בגודל העולה על שני שולחנות יינתן על סמך מקום פנוי.
 5. הרשמה להפעלת דוכן:
  1. הגשת בקשה להפעלת דוכן:
   תתבצע דרך טופס ההרשמה אשר ממוקם בסוף התקנון.
   1. על כל בקשה להפעלת דוכן לכלול את הפרטים הבאים:
    1. שם מלא של בעל הדוכן.
    2. שם הדוכן/העסק (עסק – בצירוף תעודת עוסק פטור/מורשה).
    3. קטגוריית הדוכן (כללי / צייר / תרומה לקהילה).
    4. גיל בעל הדוכן.
    5. טלפון העסק – קווי/סלולרי עדכני.
    6. כתובת דואר אלקטרוני עדכנית.
    7. אפיון סוג המוצרים הנמכרים בדוכן.
    8. מגיש בקשה לדוכן צייר – יש להוסיף קישור לפורטפוליו דיגיטלי עדכני המראה דוגמאות לעבודותיו. במידה ולא קיים פורטפוליו, יש לצרף קובץ zip המכיל מספר עבודות לדוגמא.
   2. לא תתאפשר בקשה ללא מסירת פרטים מלאים ותקניים.
   3. שינוי פרטים אלו יתבצע אך ורק באישור ויידוע צוות דוכנים באמצעות הדוא"ל. לא יתאפשרו שינויים מאוחר יותר מיום חמישי ה- 20.2.2022 כולל.
  2. בקשות להפעלת דוכנים יעברו תהליך סינון ותיעדוף על פי קריטריונים שיוגדרו באופן פרטני על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס. בקשות אשר יאושרו יעברו לשלב השיבוץ וחתימת ההסכם, ואילו שאר הבקשות יכנסו לרשימת המתנה. במידה ויחול שינוי בסטטוס שיבוץ בקשה להפעלת דוכן אשר נמצאת ברשימת ההמתנה, צוות דוכנים יפנה לבעל הדוכן בהקדם להמשך תהליך התיאום.
  3. ההחלטות הנוגעות לקבלת או לדחיית בקשה להפעלת דוכן תתקבלנה על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס בלבד. ההחלטות הן סופיות.
  4. לאחר סגירת תנאי הפעלתו של הדוכן מול צוות דוכנים – ייחתם הסכם אשר יתקף תנאים אלה.
 6. מחירון:
  המחירון מתייחס למחיר של סכום עלות של שולחן, או חצי ממנו בהתאם לסוג הדוכן:

דוכן כללי

גודל דוכן מחיר
חצי שולחן 250 ש"ח
שולחן 500 ש"ח
שולחן וחצי 850 ש"ח
שני שולחנות 1,200 ש"ח
כל חצי שולחן נוסף 400 ש"ח

דוכן צייר

גודל דוכן מחיר
שולחן אחד 100 ש"ח
שני שולחנות 350 ש"ח

דוכן תרומה ושירות לקהילה

גודל דוכן מחיר
חצי שולחן 0 ש"ח
שולחן אחד 250 ש"ח 
 1. כללים, תנאים והגבלות מחייבות
  1. אדם המעוניין להפעיל דוכן מכל אחד מסוגי הדוכנים שפורטו בסעיף 3 (סיווג דוכנים בכנס), חייב להיות מעל גיל 15 נכון למועד הכנס שהינו יום חמישי ה- 17.03.2022. אדם אשר אינו עונה לקריטריון זה יכול להציג ולהחתים קרוב משפחה מדרגה ראשונה העונה לקריטריון הגיל, שישמש כאיש הקשר מול הארגון לכל אורך התהליך.
  2. בעל דוכן כללי יקבל צמיד כניסה אחד עבור כל חצי שולחן שקיבל אישור מצוות דוכנים. צמידי כניסה עבור מפעילי דוכן נוספים יתומחרו ב- 50 ש"ח לאחד. על בעל הדוכן לתאם מראש מול צוות דוכנים את מספר המתפעלים הכולל של הדוכן, ולקבל מהם אישור על כך. בשל מצב הקורונה, תוגבל כמות העובדים ל-2 עובדים לכל חצי שולחן.  לא תתאפשר החלפת עובדים ביום הכנס. במידה וביום הכנס יתגלה כי מספר המפעילים גבוה מזה שאושר על ידי צוות דוכנים, לא תתאפשר כניסה לכנס עבור אותם מפעילים נוספים שאינם רשומים ומאושרים.
   לדוגמה: דוכן כללי בגודל של שולחן אחד, בעלות של 500 ש"ח, יקבל כניסה חינם לבעל הדוכן ולעובד אחד, סה"כ שני צמידי כניסה. במידה ובעל הדוכן ירצה להוסיף עובד נוסף, יהיה עליו לשלם 50 ש"ח נוספים עבור צמיד כניסה נוסף, סה"כ 550 ש"ח. שימו לב כי ההגבלה תהיה לשני עובדים נוספים בלבד, סה"כ 4 צמידי כניסה לדוכן בגודל שולחן אחד, כלומר בעל הדוכן + 3 עובדים בסך של 600 ש"ח.  
  3. בעל דוכן צייר יקבל מספר צמידי כניסה כמספר השולחנות שהזמין. צמידי כניסה עבור מפעילי דוכן נוספים יתומחרו ב- 50 ש"ח לאחד. על בעל הדוכן לתאם מראש מול צוות דוכנים את מספר המתפעלים הכולל של הדוכן, ולקבל מהם אישור על כך. בשל מצב הקורונה, תוגבל כמות העובדים ל2 עובדים לכל שולחן.  לא תתאפשר החלפת עובדים ביום הכנס. במידה וביום הכנס יתגלה כי מספר המפעילים גבוה מזה שאושר על ידי צוות דוכנים, לא תתאפשר כניסה לכנס עבור אותם מפעילים נוספים שאינם רשומים ומאושרים.
   לדוגמה: דוכן צייר בגודל של שולחן אחד, בעלות של 100 ש"ח, יקבל כניסה חינם לבעל הדוכן בלבד. במידה ובעל הדוכן ירצה להוסיף עובד נוסף, יהיה עליו לשלם 50 ש"ח נוספים עבור צמיד כניסה נוסף, סה"כ 150 ש"ח. שימו לב כי עבור שולחן אחד, ההגבלה תהיה לעובד נוסף אחד בלבד.
  4. במקרה של דוכן תרומה ושירות לקהילה: מספר צמידי הכניסה אשר יקבל בעל הדוכן ללא עלות, יסוכם פרטנית מול צוות דוכנים, ובהתאם להגבלות הכנס בשל הקורונה.
  5. על כל מתפעלי הדוכן להיות בני 15 ומעלה, ועל בעל הדוכן חלה האחריות לדאוג לתנאי העסקה לעובדיו בהתאם לחוקי ההעסקה במדינת ישראל.
  6. בעל הדוכן מתחייב להציג אישורים מתאימים לפי דרישות התו הירוק או כל הנחיה אחרת המופעלת על ידי משרד הבריאות בשבילו ובשביל כל עובדיו בכנס. ללא הצגה של האישורים המתאימים לא תתאפשר כניסה ביום הכנס ולא יינתן החזר כספי.
  7. מיקום הדוכן תלוי בשיקול דעת צוות דוכנים בלבד וניתן לשינוי ע"פ החלטתו גם במהלך יום הכנס.
  8. דוכן אשר מעוניין להגדיל את שטחו בעזרת ציוד נוסף (כגון: מתלה בגדים וכדומה), יצטרך לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים וייחויב כספית בהתאם לשטח שהמתקן תופס. לצוות דוכנים תישמר הזכות לא לאשר בקשות מסוג זה. כמו כן במידה והגדלת שטח הדוכן תגרור הפרעה לבעלי דוכן אחרים ו/או למבקרי הכנס, לצוות דוכנים שמורה הזכות לדרוש לפרק או להזיז ציוד נוסף זה.
  9. בעל הדוכן מתחייב לתפעלו בין השעות 9:00 ל- 17:00. כמו כן, יותר לבעל הדוכן אשר ירצה בכך להאריך את משך פעילותו עד השעה 19:30, וזאת בתנאי שיתפנה עד השעה 20:00. חריגה משעות פעילות אלו תהווה הפרה של תקנון זה, ותטופל פרטנית על-ידי צוות דוכנים.
  10. התשלום עבור הפעלת דוכן יתבצע באחת מהדרכים הבאות:
   1.  תשלום ביום האירוע לנציג מטעם הנהלת הכנס. התשלום יתקבל במזומן בלבד. אופציה זו זמינה עבור דוכני צייר ותרומה בלבד!
   2. תשלום מראש באמצעות העברה בנקאית או אשראי: תשלום מראש יבוצע רק לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם, ולא יאוחר מיום חמישי ה- 24.02.2022.  
  11. במקרה של ביטול השתתפות של דוכן בכנס לאחר יום חמישי ה- 03.03.2022, יזוכה בעל הדוכן בעבור 50% מהתשלום שבוצע, בניכוי 5% מהסכום עבור עמלת העברה. במקרה של ביטול השתתפות לאחר יום חמישי ה- 10.03.2022, לא יזוכה בעל הדוכן בעבור התשלום שבוצע. פרטי חשבון הבנק לצורך ההעברה הבנקאית ו/או תשלום באשראי יסופקו על-ידי צוות דוכנים לאחר תיאום מראש. לאחר ביצוע התשלום מראש , ישלח בעל הדוכן לצוות דוכנים את אישור האשראי או ההעברה כפי שהתקבל מהבנק לצורך קליטתה. לאחר קליטת התשלום, יקבל בעל הדוכן אישור מצוות דוכנים על ביצוע התשלום מראש.
  12. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן, ונתון זה לא יהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
  13. במידה ובעל הדוכן יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם, ללא תיאום ואישור מפורש מצוות דוכנים, זכותו לקיים דוכנים במסגרת אירועי ארגון עתידיים עלולה להישלל ויישקלו נקיטות צעדים משפטיים נגדו.
  14. בעלי דוכנים יתבקשו להגיע לאזור אשר יוגדר כאזור כניסת דוכנים בין השעה 7:00 לשעה 9:00 בבוקר יום הכנס (לפני פתיחת השערים). בעלי דוכנים אשר לא יעשו זאת, ייאלצו להמתין עד שצוות דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.
  15. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם, לשמור על ניקיון בשטח הדוכן, לא להוות כל מטרד למבקרי הכנס, להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש מבקרי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות, לא לגלוש מעבר לשטח הדוכן, לא לפזר סחורה על הרצפה מחוץ לשטח הדוכן, לא להשמיע מוזיקה רועשת, לעקוב אחרי כללי ותקנוני הכנס ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס. במידה ויופרו אחד או יותר מהתנאים הנ"ל – להנהלת הכנס תהיה הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי וללא פיצוי מצד אמא"י.
  16. במקרה ובעל הדוכן יהיה מעוניין להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו, יהיה עליו לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים באמצעות ציון סוג המכשיר בטופס ההרשמה (לדוגמא: מחשב נייד). שימוש זה יהיה כרוך בתשלום נוסף של 10 ש"ח עבור כל שקע. אין לחבר מפצלים. צוות דוכנים רשאי לא לאשר בקשות אלו מטעמי בטיחות ועוד.
   1. בקשה לגישת חשמל אינה מהווה הבטחה לסיפוקה.
   2. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק או לכבות מכשיר חשמלי במידה ויפריע למבקרי הכנס.
  17. ביטול הרשמה – המועד האחרון לביטול הרשמה להפעלת דוכן לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם הוא ביום שלישי ה- 23.02.2022.
   ביטול במועד מאוחר מתאריך זה יגרור חיוב כמפורט בהסכם.
  18. החזרים עבור ביטולים יהיו בניכוי 5% מהסכום עבור עמלת העברה.
  19. בהתאם לנהלי המקום ותקנון הכנס:
   1. חל איסור על דוכנים למכור ו/או לחלק מוצרי מזון או משקאות בשטח הכנס.
   2. חל איסור על מכירת כלי נשק קר או חם, מעץ ו/או ברזל, וכל כלי אשר שימוש בו עלול לפגוע במבקרי הכנס.
   3. חל איסור על חלוקת חומר פרסומי מכל סוג שהוא ללא אישור צוות דוכנים ו/או הנהלת הכנס.
   4. חל איסור על מכירת מוצרים אשר יש בהם בכדי פגיעה בזכויות יוצרים.
   5. על בעל הדוכן לפעול על פי חוקי מדינת ישראל ובתוך כך, חלוקת קבלות עבור המכירות.
על בעל הדוכן החובה לוודא כי כל מפעיליו קראו את נהלי ותקנוני הכנס, ואת תקנון הדוכנים בפרט.
במקרה של הפרת אחד או יותר מסעיפי ההסכם והתקנון מצד בעל הדוכן ו\או מישהו ממפעיליו, הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפות הדוכן בכנס ללא החזר כספי מצד אמא"י, ואף עלולה להחליט לא לאשר את השתתפותו באירועי ארגון עתידיים.

כתובתנו לפניות, שאלות ובירורים

כתובת האימייל לפנייה אל צוות דוכנים היא: [email protected]. תגובה תשלח תוך 72 שעות מקבלת המייל.