פרויקט תלתן הינו פרויקט שמטרתו לקדם את תחום הציור בסגנון האנימה והמנגה בישראל מטעם אמא"י (ארגון מנגה ואנימה ישראל) (להלן: "הארגון") ולעודד יצירה מקומית בקרב הקהילה.

התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכל המגדרים.

 1. צוות התחרות
  1. על התחרות יפקח צוות מטעם הארגון בשם 'צוות תלתן'. הצוות יורכב מ- 2-3 מתנדבים אשר יגויסו על ידי ועד הארגון. חברי הצוות יבחרו שופטים לתחרות בתיאום מול הועד, או ישמשו כשופטים בעצמם.
  2. הצוות ייבחר טרם הכרזת התחרות ע"י הוועד.
  3. ההחלטה לגבי כלל הליכי התחרות – בכלל זה קביעת המועמדים, קביעת הזכאות למועמדות, הליכי ההצבעה, ספירת הקולות, קביעת שיטת ההצבעה וכל קביעה אחרת – תהיה נתונה בידי צוות התחרות, בכפוף לאישור ועד הארגון, כפי שישוקף בתקנון המוצג.
  4. צוות תלתן האחראי על התחרות יהיה צוות קבוע, ולא יבוצע גיוס מחדש מדי כנס, אלא אם יש צורך בכך בעקבות פרישת אחד מחברי הצוות.
  5. לא תתאפשר השתתפות לבעלי תפקידים להם קיימת השלכה ישירה לשופטי התחרות. כמו כן, לא תתאפשר השתתפות לבני זוגם ומשפחה בקרבה ראשונה של אותם בעלי תפקידים.
   בעלי התפקידים הנ"ל הם: שופטי התחרות, צוות התחרות, צוות תכנים כנסי, הנהלת הכנס, ועד הארגון.
  6. איש סגל בארגון אמא"י אשר אינו נמצא בשרשרת המרות על צוות השופטים יהיה רשאי להתחרות. השתתפות איש הסגל בתחרות מותנית באישור מנהל האירוע או מי מטעמו.
 2. מועמדות לתחרות
  1. התחרות תתקיים במסגרת כנס הארוקון 2022 (להלן: 'האירוע').
  2. בתחרות יתקיימו שתי קטגוריות, אחת לציור קומיקס ואחת לסיפור קצר
   • קומיקס הוא ציור המחולק לפאנלים (2 פאנלים ומעלה) היוצרים ביחד סיטואציה סיפורית קצרה.
   • סיפור קצר הוא טקסט המספר סיפור בנושא הנבחר לתחרות.
  3. תנאי השתתפות:
   1. יש להירשם לתחרות מראש באמצעות אתר הכנס של הארגון בין התאריכים 06.01.2022 עד ל-31.01.2022.
   2. על היצירות המשתתפות בקטגוריית הקומיקס להישלח לא יאוחר מתאריך 28.02.2022. על היצירות המשתתפות בקטגוריית הסיפור הקצר להישלח לא יאוחר מתאריך 20.02.2022.
   3. על כל יצירה הנשלחת לתחרות להיות שייכת לאמן, מצוירת וכתובה על ידיו.
    בעצם שליחת הציור, האמן מתחייב על אותנטיות היצירה, ואם יתגלה כי היצירה או כל חלק בה אינם שייכת למתמודד, הנ"ל ייפסל ותישקל הרחקתו מתחרויות עתידיות של הארגון.
   4. על כל משתתף חובה להיות זמין במייל אותו הוא מוסר בעת ההרשמה. חוסר מענה בזמן למיילים מצוות התחרות או חוסר מענה ככלל יגרום לפסילת המתמודד.
   5. דרישות השתתפות כלליות
    1. לקטגוריית הקומיקס, קבצים בפורמטי JPG, PNG, TIF או PDF בלבד. לקטגוריית הכתיבה, קבצים בפורמט DOC או שיתוף מגוגל  DOC (שימו לב שהקישור אינו נעול).
    2. יצירה דיגיטלית תהיה חייבת להיות לפחות 300 DPI בגודל מינימלי של A4 או גודל מקסימלי של A3. 
    3. היצירות הכתובות יוגשו בצבע טקסט ובפונט אחיד, הפונט מחויב להיות נוח לקריאה.
    4. קטגוריית הכתיבה תוגבל לכ-35 משתתפים. קטגוריית הקומיקס אינה מוגבלת בכמות משתתפים.
    5. הדמויות הראשיות בעבודות המוגשות לתחרות יהיו דמויות הדגל של ארגון אמא"י- שירו, אאוי ואקאי.
    6. השימוש בדמויות אמא"י מחויב להיות לפי דרישות המעצבות המקוריות במסמך שיסופק למתמודדים על ידי צוות התחרות.
    7. ניתן להוסיף דמויות משנה ליצירה, אך על הדמויות המוצגות ביצירה המתחרה להיות מקוריות, כלומר לא יעשה שימוש בדמויות קיימות המוגנות בזכויות יוצרים.
    8. על-אף הנאמר בסעיף הקודם לעיל, כן יהיה ניתן להשתמש בדמויות מתוך הפקות המקור הבאות:
     1. "והסושי בחינם", בהפקת AC3.
     2. הפקת "2D Musical".
     3. "כיד הדמיון", בהפקת Brand Musical.
    9. לאחר ההרשמה לקטגוריית הכתיבה, צוות התחרות ישלח מייל עבור כל מתמודד, אליו יש לענות בשליחת תקציר או רשימת נקודות אליהם רוצים להתייחס בסיפור – עד שלושה שבועות מקבלת מייל האישור – דבר זה יחשב כסקיצה עבור הסיפור וידרוש אישור קבלה מחברי צוות התחרות. לתאריך ההגשה הסופי יש להגיש סיפור קצר באורך של עד 2500 מילים. לאחר שליחת הסיפור, ניתן לשלוח גירסה שניה לסיפור (לאחר תיקונים) פעם נוספת לאחר ההגשה, אך אפשרות זו תינתן פעם אחת בלבד.
    10. לאחר ההרשמה לקטגוריית הקומיקס באמצעות הטופס, צוות התחרות ישלח מייל עבור כל מתמודד. יש להשיב למייל זה עד כשלושה שבועות מיום קבלתו עם הקבצים הבאים:
     1. על המתמודד לשלוח קישור לעמוד אמן או לפחות 3 קבצים עם דוגמאות ליצירותיו המשקפות את יכולות וסגנון הציור שלו.
     2. על המתמודד לשלוח מספר תמונות הליך עבודה כמספר העמודים שיוגשו ליצירה הסופית. זהו הליך המראה סקיצה של הדמויות והפאנלים, ובנוסף "תסריט" של הטקסטים אשר ייכתבו בבלוני הדיבור, אם יהיו. על התמונה (או תמונות) של הליך העבודה חלה חובה להיות תואמת ליצירה הסופית. במידה והאמן משנה רעיון וציור במהלך תקופת העבודה על הציור, עליו לשלוח סקיצה מחדש ולקבל עליה אישור.
     3. הצוות מתחייב לא לעשות כל שימוש ביצירות אלו. החומרים נשלחים אך ורק למטרות הוכחת בעלות על היצירה המשתתפת בתחרות. החומרים יעברו כסריקה או כקובץ דיגיטלי ללא מגבלה על גודל ורזולוציה בגבול הטעם הטוב.
     4. בעתיד, היצירות המשתתפות בתחרות יועלו לגלריה באתר הארכיון של הארגון, תחת קטגוריית תחרויות עבר. למשתתפים תהיה אפשרות ליצור קשר עם הצוות בבקשה להוריד או להחזיר את יצירתם מהגלריה בכל שלב.
     5. לא יעשה כל שימוש ביצירות המשתתפות בפעילות למטרות פרסומיות של הארגון, אלא אם בקבלת אישור מלא בכתב של האמן העומד מאחורי היצירה.
   6. דרישות היצירה – קטגוריית כתיבה
    בקטגוריה זו יישלח סיפור קצר, עד 2500 מילים, המספר על מקרה, דו שיח או רעיון הכולל את נושא התחרות. הסיפור המוגש מחויב להיות מוקלד דיגיטלית ולא סריקה של כתב יד, וניתן לכתוב את הטקסט בעברית או באנגלית. ניתן להשתמש בסיפור במילות סלנג, תואר וחיבה ביפנית, וכן בשמות ביפנית, אך עליהם להיכתב בעברית או באנגלית.
   7. דרישות היצירה – קטגוריית קומיקס
    1. בקטגוריה זו יישלחו ציורים הכוללים מספר פאנלים הקשורים בקשר סיפורי ביניהם. על הציור להיות מחולק על עמוד אחד בלבד או עד שלושה עמודים לכל היותר, ועליו להיות מחולק למינימום 2 פאנלים ומעלה בכל עמוד.
    2. ניתן להוסיף מלל (כדוגמת בועות דיבור) לציור, אך יש לדאוג שהמלל יהיה בעברית או באנגלית ובכתב קריא.
   8. מוטיב התחרות יהיה יום בחיי דמויות אמא"י. לפיכך על היצירות המתמודדות להתקשר לנושא זה.
   9. תחרות הציורים היא מטעם אמא"י, ועל כן סגנון היצירות בתחרות יהיה בהשראת ובהשפעת סגנון האנימציה והקומיקס היפניים. צוות התחרות יהיה רשאי להחליט על פי שיקול דעתו אם יצירה אינה תואמת לרוח הארגון.
   10. בעצם הגשת המועמדות לתחרות, ובתנאי שהיצירה עומדת בדרישות ההשתתפות, היוצר בעצם משחרר את זכויותיו ומעניק לארגון את האופציה להפיץ ולהציג את היצירה בכל דרך שעולה על רוחו, ובלבד שלא תפר את כבוד האמן והיצירה.
  4. הארגון וצוות אחראי התחרות רשאים לפסול את היצירות הבאות:
   1. יצירות בעלות תוכן לא הולם.
   2. יצירות שאינן עומדות בתקנון.
   3. יצירות המפרות זכויות יוצרים.
   4. יצירות אשר התגלו בהן הצבעות מזויפות ברמת שיפוט "חביב הקהל".
   5. יצירות שאינן מתאימות לאופי הארגון והשפעת סגנון הציור של האנימציה והקומיקס היפניים אינה ניכרת בהן.
 3. מהלך התחרות
  1. קביעת הליך הבחירה נתונה לשיקול דעת צוות התחרות, באישור ועד הארגון.
  2. מניית הקולות בקטגוריית "חביב הקהל" תתבצע על ידי צוות התחרות.
  3. הזכייה תחולק ל"חביב השופטים", למקומות ראשון ושני, ול"חביב הקהל".
   1. חביב הקהל – קטגוריית הקומיקס
    1. במסגרת תחרות הקומיקס, תצוגה מקדימה של היצירות יפורסמו בדף הפייסבוק של הארגון, שם תתבצע הצבעה פתוחה לחביב הקהל באמצעות מתן לייקים ו/או רגשונים כאשר כל הצבעה נחשבת כנקודה אחת.
    2. היצירה הזוכה בכל קטגוריה תהיה זו אשר תקבל את מירב ההצבעות נכון למועד סגירת ההצבעה.
    3. ההצבעות לחביב הקהל יתאפשרו עד יום חמישי ה-10.03.2022 בשעה 23:00.
   2. חביב השופטים – קטגוריית כתיבה
    1. עבור כל יצירה יינתנו עד 40 נקודות מכל שופט, כאשר הנ"ל ישפטו את היצירות ע"פ 4 קריטריונים ולכל קריטריון יינתנו בין 1-10 נקודות בלבד.
    2. קריטריונים:
     • רעיון/סיפור.
     • שימוש בשפה וסימני פיסוק נכונים.
     • רגש מועבר כגון הומור, עצב או דרמה.
     • מבנה הסיפור.
   3. חביב השופטים – קטגוריית קומיקס
    1. עבור כל יצירה יינתנו עד 60 נקודות מכל שופט, כאשר הנ"ל ישפטו את היצירות עפ"י 6 קריטריונים ובכל קריטריון יינתנו בין 1-10 נקודות בלבד.
     1. קריטריונים:
      • שימוש בפאנלים.
      • רעיון/סיפור.
      • קומפוזיציה – יחס למרחב – לדוגמא שימוש ברקע, צבע או טונים לשירות המטרה והסיפור.
      • תנועה/זרימה.
      • עיצוב דמות/דמויות (דמות מקורית) או אינטרפטציה – פרשנות אישית המזוהה עם חומר המקור (דמות מורשית).
      • שימוש בגוונים ובהצללות, הן במקרה של קומיקס צבעוני והן במקרה של שחור ולבן, ללא הבדל.
   4. היצירה הזוכה ברמת "חביב השופטים" תהיה זו אשר תקבל את מירב סה"כ הנקודות מפי השופטים.
   5. הזוכה בקטגוריית "חביב השופטים" לא יוכל לזכות גם בקטגוריית "חביב הקהל". במצב זה, הזוכה בקטגוריית "חביב הקהל" תהיה היצירה בעלת מספר ההצבעות השני הגבוה ביותר.
   6. אחראי מטעם צוות התחרות ישלח הודעה במייל אל האמנים הזוכים לא יאוחר מ-48 שעות לפני האירוע.
    חלה חובה על כל מתמודד להיות זמין במייל אותו הוא מוסר בעת ההרשמה. במידה ולא תהיה דרך להשיג את הזוכה לפני יום האירוע, הזכיה תועבר למתמודד הבא אחריו בשרשרת השיפוט.
  4. הארגון רשאי להדפיס ולהציג את היצירות שהוגשו לתחרות ועמדו בתנאי ההשתתפות, עם מתן קרדיט מלא ליוצרים, ולהציגן ברחבי האירוע, במקרה ויתקיים במתכונת פיזית.
  5. הארגון רשאי להציג את היצירות המשתתפות על מסכי האירועים המקוונים השונים המתוכננים במתכונת האירוע.
  6. הארגון רשאי להציג את היצירות בתערוכה, פיזית או מקוונת, נפרדת מהאירוע. במידה ותתקיים תערוכה נפרדת, תישלח הודעה לידיעת האומנים.
  7. היצירות המנצחות יוצגו באירוע הייעודי שייבחר להצגת המנצחים בתחרות, האירוע יהיה פתוח לקהל הרחב באופן מקוון, או פיזי, במידה ויתקיים במתכונת פיזית.
 4. הענקת הפרס
  1. הענקת הפרס תתקיים במהלך אירוע הקוספליי בכנס הארוקון 2022. במקרה של שינוי האירוע הנ"ל- ייקבע אירוע ייעודי להכרזת הזוכים.
  2. הפרסים יימסרו ליוצרים באופן פיזי ביום האירוע, אלא אם במקרה בו יוחלף האירוע באירוע מקוון- ובמקרה זה הפרס יינתן באופן מקוון, במשלוח בדואר או כתלוש למימוש שיישלח בדוא"ל.
  3. הפרס יישלח למנצחים פעם אחת ושימוש או חוסר שימוש בו יהיה באחריות הזוכה בלבד.
  4. הפרסים יימסרו ליוצרים, אלא אם הזוכה ביקש אחרת או הודיע על אי יכולתו להגיע לקבל את הפרס במועד הנקבע. במקרה ולא הודיע היוצר אחרת ולא הגיע למעמד הענקת הפרס – יוענק הפרס למקום השני אחריו.
  5. על מקבלי הפרס להיות נוכחים באולם בעת תדריך אירוע הקוספליי, כדי לעבור את התדריך ולמצוא מקום ישיבה בקדמת האולם, על מנת לעלות לבמה ולקבל את הפרס בהכרזת הזכייה.

ט.ל.ח