Skip to content

שימו לב – התקנון מנוסח בלשון נקבה, אך מיועד לכל המגדרים באשר הם.

 1. הגדרות כלליות:
  סוגי השירים איתם ניתן להתחרות: שירי אנימה, ווקאלויד, מוזיקה שמקורה ביפן וכמו גם שירים ממחזות הזמר השונים שקהילתנו העלתה. ניתן לשיר בכל שפה.
  על השירים להיות באורך של 2:30 עד 5:30 דקות.
  לא יתקבלו קטעי אודיו שאינם כוללים את מוזיקת הרקע של השיר הנבחר.
 2. הרשמה לתחרות
  לתחרות רשאיות להירשם מתמודדות אשר:
  • מלאו להן 15 שנים לפחות.
  • שרשרת המרות: לא תתאפשר השתתפות לבעלי תפקידים להם קיימת השלכה ישירה לשופטי התחרות. כמו כן, לא תתאפשר השתתפות לבני זוגם ומשפחה בקרבה ראשונה של אותם בעלי תפקידים.
  • השתתפות סגל: אנשי סגל בארגון אמא"י אשר אינם נמצאים בשרשרת המרות על צוות השופטים יהיו רשאים להתחרות. השתתפות איש הסגל בתחרות מותנית באישור מנהל האירוע או מי מטעמו.
  • בקשה להשתתפות בתחרות לא תתקבל ללא מסירת פרטי הרשמה מלאים. כמו כן, על המתמודדות לוודא זמינות באמצעי ההתקשרות (דוא"ל וטלפון) לצורך קבלת עדכונים לגבי התחרות.
  • ניתן להירשם לתחרות כיחידות או כזוג (ראו סעיף 4 להלן). לא ניתן להירשם לתחרות בקבוצות גדולות יותר.

ניתן להירשם לתחרות (ולשלוח הקלטה!) החל מהתאריך 4/1/2023, יום רביעי, ולא יאוחר מהתאריך 28/1/2023, יום שבת.

 1. מהלך התחרות
  תחרות השירה תתקיים במתכונת דו-שלבית:
  • בשלב הראשון (שלב המוקדמות) יהיה על המתמודדות להקליט ביצוע לשיר. הביצועים יישפטו על ידי צוות השופטים של התחרות ויפורסמו ברשתות החברתיות ובאתר הכנס. לגמר התחרות יעלו חמישה הרכבים (יחידות או זוגות) על פי החלטת שופטות התחרות.
  • על העולות לגמר יהיה לבצע שיר נוסף בגמר התחרות, והוא שונה מהשיר שביצעו בשלב הראשון. לא ניתן יהיה לחזור על ביצוע של אותו השיר. את הפלייבק לשיר שיושמע בגמר התחרות יש לשלוח לאישור הצוות המארגן עד שבועיים לפני הגמר, ועליו להיות באיכות מיטבית (פלייבק רשמי מתוך סינגל, למשל). פלייבק שלא יעמוד בדרישות לא יאושר, והמתמודדות תידרשנה למצוא לו תחלופה או לוותר על השתתפותן בגמר.
 2. תחרות בזוגות
  • לראשונה בתחרות זו, ניתן להירשם גם בזוגות. התחרות תתקיים במתכונת מעורבת ולא תהיה הפרדה בין נרשמות יחידות לבין זוגות.
  • במידה ותתחרו בזוג, עליכן לשלוח ביצוע זוגי אחד בשלב המוקדמות. לא יתקבלו ביצועים נפרדים.
  • על ההרכב המקורי להישמר למהלך כל התחרות. כלומר, בהינתן ומתמודדת שנרשמה כיחידה עלתה לגמר, עליה להתחרות בגמר כיחידה, ובהינתן שזוג מתמודדות עלו לגמר, עליהן להופיע בגמר יחד כזוג. לא תינתן אפשרות להופיע בגמר בהרכב שונה משלב המוקדמות. לא יאושרו החלפות חברי צוות או איחוד בין מתמודדות שנרשמו כיחידות.

יש לשמור על תוכן הולם, ללא גסויות או התבטאויות העלולות לפגוע בבאות הכנס. כמו כן, יש לשמור על יחס הולם ונאות כלפי מתמודדות אחרות, צוות השופטות והצוות המארגן. כל הטרדה או פגיעה תהווה עילה להרחקה מן התחרות ומתחרויות עתידיות.
אין לפנות באופן ישיר לשופטות התחרות בנושאים הקשורים אליה, החל משלב ההרשמה ועד לאחר הכנס (בין אם עלו לגמר ובין אם לאו). הטרדת השופטים תהווה עילה להרחקה מן התחרות ומתחרויות עתידיות.
במידה ומתמודדת (או הרכב) עלתה לגמר ואינה מעוניינת להשתתף בו, עליה להודיע על כך לא יאוחר מיום רביעי ה-1/3/2023, על מנת לפנות את מקומה למתמודדת חלופית. הודעה מאוחרת יותר על ביטול ההשתתפות בגמר תהווה עילה להרחקה מתחרויות עתידיות.
קיים איסור ללכלך את הבמה בכל חומר שהוא.

מתמודדת אשר תעבור על תקנון הכנס או תקנון התחרות – הרשמתה תיפסל, והרשמתה לתחרויות שירה עתידיות של אמא"י תישקל בכובד ראש.

טל"ח

לכל שאלה לגבי ההרשמה, התקנון או התחרות באופן כללי, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת המייל: [email protected]
נשמח לענות על כל שאלה!

דילוג לתוכן